Statuten

Stichting van Broek tot Boek is opgericht op 24 december 2015 in Rotterdam.

De stichting heeft ten doel:

 1. het gebruik van taal te bevorderen en zoveel mogelijk mensen de esthetiek (het kunstgevoel) van taal te laten ervaren;
 2. ambachten zoals papier maken, creatief schrijven en taaldrukken, drukken, vouwen en boekbinden:
  1. bereikbaar te maken voor:
   1. jong en oud (het publiek in Nederland)
   2. mensen met een smalle beurs
   3. kwetsbare groepen
   4. mensen met andere culturele achtergrond
 3. in te zetten bij sociale en maatschappelijke vraagstukken (vb. verbonden herinneringen: project tegen eenzaamheid in de wijk 2015, lief en leed papieren kaarten 2013)
 4. bereikbaar te maken voor en in te zetten in het onderwijs
 5. te behouden voor de volgende generaties.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 1. projecten op te zetten i.s.m. andere partijen
  1. scholen
  2. culturele partners (bv. Bibliotheken)
  3. welzijnswerk
  4. ouderenorganisaties
  5. ambachtelijke sector
 2. workshops en cursussen uit te voeren
 3. leerkrachten op te leiden
 4. lesmateriaal te ontwikkelen, zoals leerlijnen en lesmateriaal voor onderwijs
 5. publicaties te verzorgen en beeld- en tekstmateriaal vast te leggen alsmede het verrichten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Stichting van Broek tot Boek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64832015. Het bestuur is bereikbaar via bestuur@vanbroektotboek.nl