De Schans – Delfshaven 2014

Van Broek tot Boek

Deze cursus is inmiddels afgerond. Wilt u een fotoverslag bekijken? Klik dan op Webverslag De Schans 2014.

In het najaar van 2014 zijn deze 10 boeken handgemaakt door de bewoners en vrijwilligers van Woonzorgcentrum Laurens De Schans in Delfshaven. Stap voor stap zijn ze begeleid door het ambachtelijke team van Van Broek tot Boek.

Onze missie

Wij geloven dat we ouderen in de wijk actief kunnen betrekken bij de samenleving door ze kunstzinnige interculturele ontmoetingen aan te bieden. Voor de deelnemers aan het project “van Broek tot Boek” leidt een oud gedragen kledingstuk tot een boek vol herinneringen.

Het project is gebaseerd op taal en herinneringen. De soms diepliggende herinneringen komen vanuit het kledingstuk tot leven, waarbij een deel verwerkt wordt in gedichten, een deel in illustraties en een deel met de vezels van de stof mee gaan naar de pulp en het papier. We gebruiken verschillende ambachten om het boek van A tot Z fysiek vorm te geven (schrijven, papier maken, drukken en boekbinden). En door de ambachtelijke handelingen worden steeds meer herinneringen opgeroepen en ontstaat stof tot schrijven en vertellen aan elkaar en aan de omgeving.

Wie zijn Wij?

Wij zijn Carla & Marieke en wij hebben een unieke combinatie om te werken met groepen; van kinderen tot ouderen. Wij zijn actieve creatieve sociale ondernemers en werken vanuit passie en betrokkenheid bij de stad. Zo hebben wij ook elkaar gevonden.

Ieder boek is een origineel, authentiek document van nu. Het najaar 2014.

Een boek met zoveel waarde, iedere vezel is bewerkt en zelf vervaardigd. In ieder papiertje zit een verhaal. Wanneer de herinnering daaraan te kort schiet is het toch tastbaar in het papier en als papier aanwezig. Voor eeuwig…

Veel plezier met deze prachtige handgemaakte boeken.
Carla Scheepe-Belksma, taaldrukker
Marieke de Hoop, papiermaker

vitrinetekst LLK Schans

Lang Leve Kunst
In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Zij hebben veelal tijd en behoefte om aan kunst en cultuur deel te nemen. Het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst streeft naar een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen (65+), stimuleert samenwerking en interactie tussen ouderen en jongeren d.m.v. kunstprojecten en bevordert de samenwerking tussen de domeinen welzijn, zorg en kunst.
Lang Leve Kunst wordt uitgevoerd en ondersteund door de ministeries van VWS en OCW, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSB Fonds, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. De twee laatstgenoemde fondsen geven een financiële ondersteuning aan dit project. Meer informatie: www.langlevekunst.nl

Geef een antwoord